Frajtonarca

Frajtonarca je inštrument, na katerega se igra s pritiskanjem na gumbe, ob tem pa se razteguje oziroma stiska meh. Zanimivo je, da se je igranje tako imenovane frajtonarce zelo razširilo, kajti igra jo že skoraj vsak. Res je, da se je na začetku malo težko naučiti igranja, kajti vsaka tipka da dva različna zvoka, in sicer ob raztezanju ter stiskanju meha. Potrebno je omeniti, da je frajtonarca nastala med zadnjimi ljudskimi glasbili, po razširjenosti pa je med prvimi. Frajtonarca se je v okoli stotih letih razširila po vseh evropskih državah.   Deluje na principu orglic, le da tam vpihujemo zrak direktno, tukaj pa ga vpihujemo s pomočjo meha. S pritiskom na tipke, pa se jeziček, ki pokriva glasilke, odmakne in s tem omogoči pretok zraka. Ob pretoku zraka glasilke zanihajo, in tako povzročijo zvok. Značilno je tudi to, da vsaka tipka da dva različna tona, kot smo že omenili.  Najbolj razširjena frajtonarca je trivrstična, poznamo pa še dvovrstične in enovrstične.  Frajtonarca je sestavljena iz treh glavnih delov, in sicer so to basni gumbi, melodijski gumbi, ter meh. Izdelava harmonike kot je frajtonarca traja nekje pol leta, in sicer se najprej izdela ogrodje, nato glasovnice in glasilke, po tem vgradimo mehaniko, izdelamo meh, jo okrasimo po željah, na koncu še  uglasimo in namestimo dodatne dele.

Poznamo več vrst uglasitev frajtonarce in sicer:

->Frajtonarca G - C - F ->Frajtonarca Gis - Cis - Fis ->Frajtonarca A - D - G ->Frajtonarca B - Es - As ->Frajtonarca H - E - A ->Frajtonarca C - F - B ->Frajtonarca Cis - Fis - H ->Frajtonarca D - G - C

Igranje inštrumenta kot je frajtonarca je zelo popularno, sploh med mladimi, priljubljena pa so tudi tekmovanja.

Značke:  ,